Semiparametric Methods in NLP:
Decoupling Logic from Knowledge

Workshop at ACL 2022
May 27th, 2022 (hybrid)
Contact: organizers@semiparametric.ml

Organizing Committee

Program Committee

 • Ameya Godbole
 • Ashwin Paranjape
 • Ahsaas Bajaj
 • Binh Vu
 • Danish Contractor
 • Jean Maillard
 • Jonathan Herzig
 • Kevin Lin
 • Kai Sun
 • Mor Geva
 • Ni Lao
 • Peng Qi
 • Devendra Singh Sachan
 • Shehzaad Zuzar Dhuliawala
 • Shayne Longpre
 • Sohee Yang
 • Tong Wang
 • Urvashi Khandelwal
 • Wenhan Xiong
 • Yichen Jiang
 • Yizhong Wang
 • Yuxiang Wu